KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı--


--ORD.PROF.MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ--

--GENEL BİLGİLER--

   Üniversitemiz Senatosunun 28.03.2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararı ile kabul edilerek  uygulamaya  konulan ‘’Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’’ ne göre teşkilatlanan Kütüphanemiz, aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen ‘’Kütüphane Rehberi ‘’ ve ‘’Kütüphane Kuralları’’ na göre hizmet vermektedir.  Kütüphanemiz Bahçelievler Eski Rektörlük binasından, 2005 Mayıs Ayında Avşar kampüsü  İİBF Binası Prof. Dr. Osman TEKİNEL Konferans salonu karşısına taşınmıştır. 2008 Haziran ayında da İİBF ait ek-A2 yeni binaya taşınmıştır. 03.02.2020 tarihinde kampüste bulunan müstakil kütüphane binasına taşınmıştır.  Kütüphane 8400 m2 alana sahiptir, kütüphanede; 948 kişilik Okuma Salonları, 44 adet bilgisayar Katalog  tarama bölümü, multi-medya servisi, Kitaplık, dergiler, tezler yer almaktadır. Kütüphanemiz yeni binasında açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DEWEY ONLU SINIFLAMA sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde özel ORD. PROF. M. Halil Yinanç koleksiyonunu barındırmaktadır.  Tıp ve İlahiyat Fakülteleri kitaplıkları aynı fakülte binalarında hizmet vermektedir. Üniversitemiz senatosunun 07.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı oturumunda alınan 15 nolu kararı ile MERKEZ KÜTÜPHANE Adı ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilmiştir.

KÜTÜPHANE WEB SAYFASI;  http://kutuphane.ksu.edu.tr
  Kütüphanemiz web sayfasında ; kütüphanemizce verilen hizmetler, Kütüphanemizden yararlanma koşulları ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Kütüphanemiz web sayfasında yer alan en önemli noktalardan biri Kütüphane Otomasyon Programıdır. Bu programdan kitaplar, tezler dergiler vb. yayınların taraması yapılabilmektedir. Üyelik bilgilerine giriş yapılarak kitap seçimi, talebi, süre uzatma, üzerindeki kitapları görme, yeni gelen yayınları seçtiği başlıklara göre listeme gibi olanaklardan yararlanabilmektedir. Abone olunan ve yıl içerisinde deneme amaçlı açılan veri tabanları hakkında bilgilere ve adreslere erişim sağlanabilmektedir. Her türlü yurt içi ve yurt dışı elektronik bilgi merkezlerinin kataloglarına ve yayınevlerinin  adreslerine yer verilmiştir.

KİTAP KOLEKSİYONU
Koleksiyonda  bulunan kitap sayısı gün içinde güncellenmektedir. Güncel bilgi için bakınız. Burada bilgisayar ortamına aktarılarak okuyucu hizmetine sunulan her türlü yayın görülmektedir. Kitaplar açık raf sistemine göre (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) raflara dizilmiştir. Raf yerleşim planına  bakarak aradığınız kitaba erişim sağlayabilirsiniz.
DERGİ KOLEKSİYONU 
   Koleksiyonda dergi yer almaktadır. Dergiler için ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Dergiler bilgisayarlardan dergi adı, cilt, yıl, sayı, tarih ve içindekiler sayfasından taranabilmektedir. Web üzerinden dergi taramaları için  http://e-kutuphane.ksu.edu.tr adresinden süreli yayın tarama ekranı seçilerek yapılabilir. Elektronik dergi listeleri için e-dergi tıklayınız bakın.
TEZ KOLEKSİYONU
   Koleksiyonda üniversitemizde yapılan 8000 yüksek lisans tezleri yer almaktadır. 2010 Kasım itibariyle tezlerin tamamı elektronik ortamda tam metin olarak da hizmete sunulmaya başlamıştır.
ELEKTRONİK KAYNAKLAR 
   Abone olunan E-Kitaplar Ebrary ebook, Elsevier ebooks, Hiperlink, Springer (seçilmiş veritabanlarıdır. Erişim veritabanları sayfamızdan sağlanabilir. E-dergiler Dergilere veritabanına üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bunlar üniversitemiz  aboneliği ve Tübitak/ULAKBİM  tarafından "Ulusal Lisans Aboneliği" çerçevesinde üniversitemizin erişimize açılmıştır. Abonelik Lisans Anlaşması kapsamında açılan  veritabanları bakınız.
ÜYELİK
  Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencileri üye olmak şartı ile Kütüphaneden yararlanabilirler. Üye kaydı için öğrenci kimliği yeterlidir. Üyeler kimlik ve adres değişikliklerini kütüphaneye bilgi vermekle hükümlüdürler. Dışarıdan gelen araştırmacılara günübirlik hizmetler verilmektedir. Üniversitemizden her ne nedenle ayrılan üyelerin üyeliklerini düşürmek zorundadırlar. Gününde iade edilmeyen her kitap için gecikme bedeli alınır. Üyeler kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
KURALLAR
  Kütüphaneden yararlanmak isteyen okuyucular aşağıdaki şartlara uymak zorundadırlar:
a) Sessizliği korumak,
b) Çalışanları rahatsız etmemek, grup çalışması yapmamak,
e) Yayınları kirletmemek, yırtmamak,
d) Ödünç alınacak; yayında, noksan sayfa, yırtık olup olmadığını kontrol etmek, varsa kütüphaneciye bildirmek,
e) Kütüphanede yararlanmak üzere, raflardan aldığı yayını yerine koymayıp masanın üzerine bırakmak veya sorumlu kütüphaneciye teslim etmek,
f) Sorulduğunda kimlik kartı göstermek,
g) Çanta ve benzeri eşyayı kütüphaneye girişte bırakmak,
h) Salonlarda bir şey yememek ve içmemek,
ı) Kütüphanenin düzenini bozmamak,
i) Okuma salonunda cep telefonlarının kapalı tutulması,

ISBN VE ISSN SERVİSİ HİZMETİ
   Üniversitemiz yayınları için ISBN VE ISSN müracaatı kütüphanemiz üzerinden yapılmaktadır. Müracaat edecekler yayın kurulu kararı çıkan kitapları için  ISBN BASILI KITAP TALEP FORMUNU VEYA ISBN BASILI E-KITAP TALEP FORMUNU belgeler kısmında indirerek doldurup EBYS SİSTEMİ üzerinden Rektörlük kanalıyla Daire Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Kitap basım sonrası derleme kütüphanelerine yayın gönderme tamam ilgili birim sorumludur.  ISBN/Elektronik Kaynaklar / İntihal Yazılım 344 3001096-1098
KÜTÜPHANEMİZDEN YARARLANMA;
   Akademik ve idari personel için 5 kitap ve öğrenciler için 2 kitap,  15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Ödünç alınan kitap bir başkası tarafından istenmediği takdirde bu süre 15 gün daha uzatılabilir.  Süre uzatma telefonla ve web üzerinden yapabilmektedir. Abone olduğumuz veri tabanlarından tarama yapabilir. Yurt dışı tam makalelere erişim sağlayabilir. Web kütüphane kaynaklarından yararlanabilir. Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde istekte bulunan kütüphanelere de yayın gönderilmektedir. Kütüphanemizde otomasyon programı dahilinde kitap ve kimliklere barkot yapıştırılmaktadır.  Bundan dolayı ödünç materyal almak isteyen kullanıcılar  kimlik kartlarını ödünç verme bankosundaki görevliye göstermek zorundadır. Kullanıcı Yordam 2001 web katalog tarama ekranında seçmiş olduğu kitapları üye numarası girerek rezerv edebilir. Bu işlem rezerv edildiği tarihten itibaren 3 gün için geçerlidir. Ayrıca ödünç almış olduğu kitapları internet üzerinden Yordam http://e-kutuphane.ksu.edu.tr   Programına girerek görebilir. 
KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ KİTS/TUBESS TEZ HİZMETİ
Üniversitemizde KÜTÜPHANE KATALOGUNDbulunmayan başka üniversite kütüphanesinde bulunan kitapları servisten talep edilmesi halinde karşı üniversiteden getirtilerek araştırmacıya teslim edilir. Kargo masrafları araştırmacı tarafından karşılanır. Kitap ödünç süresini karşı üniversite kütüphanesi belirler.  Bu hizmeti kullanmak için Kütüphane otomasyonunda giriş yaparak KİTS formu doldurarak gönderebilirsiniz. TUBESS Tez İstek formu için tıklayınız.
TUBESS/KİTS Kütüphaneler arası İşbirliği/  3004331
ÇALIŞMA SAATLERİ
Eğitim Öğretim Dönemi Kitaplık ve diğer servisler hafta içi: 08.00-17.00 arası Okuma Salonu hafta içi 08.00 - 22.00 saatleri arasında, hafta sonu 08.30 - 18.00 saatleri arasında, sınav ve vize haftalarında hafta içi 08.00 - 24.00, hafta sonu 08.30 -22.00 saatleri arasında açık olacaktır.

İletişim adreslerimiz:
T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 Avşar Kampüsü Kahramanmaraş 46100

TELEFONLAR  • Daire Başkanlığı Özel Kalem (0344) 300 1091
  • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü (0344) 300 1095
  • Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü (0344) 300 1094
  • Teknik Hizmetleri Şube Müdürlüğü (0344) 300 1093
  • Okuyucu Hizmetleri (0344) 300 1094
  • Teknik Hizmetler (0344) 300 1093
  • ISBN/Elektronik Kaynaklar / İntihal Yazılım (0344) 3001096-1098
  • TUBES/KİTS Kütüphaneler arası İşbirliği/  (0344) 3004331
  • Ödünç verme kitap süresi uzatma (0344) 3001086-87-97
  • Süreli yayınlar (0344) 3001085
E-Posta Adresleri:   kutuphane@ksu.edu.tr


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı