KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Nadir Eserler Koleksiyonu

   
  Türk Tarih Kurumu’nun kurucularından Ord. Prof. Mükrimin Halil YİNANÇ’ın Kitaplığı,  manevi oğlu ve yeğeni Prof. Dr. Refet YİNANÇ tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesine bağışlamıştır.  21.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 'ın katılımı ile kitaplığın açılışı gerçekleşmiştir. Tasnif çalışmaları Konu Uzmanları Öğr. Gör. İsmail AKÇAY, Emekli Öğretmen Yaşar ALPASLAN   desteği ile Uzman Metin Çukadar, Kemalettin KOÇ tarafından yapılmıştır. Tasnif çalışması yapılan eserler elektronik ortama aktarılarak intranet olarak kampus içi hizmete açılmıştır.  Araştırmacıların hizmetine sunulan kitaplıkta "Tarih, Kültür, Edebiyat konularında Fransızca, Eski Türkçe (Osmanlıca), Farsça, Arapça vb. dillerinde matbu eserler yer almaktadır. Diğer koleksiyonlarla birlikte  2529 Kitap, 83 harita, 42 fotoğraf, 36 (İlyas-zâde Refet Efendiye Ait) elyazması elektronik ortama aktarılarak 23.11.2010 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.


  E-Kitaplıktan Yararlanma

  Araştırmacılar kütüphane üye girişi yaparak kullanılabilir.

  Faydalı Linkler

  Yazmalar (Türkiye ve Dünyada İslami Yazma Kütüphaneleri)

     Almanya'da Doğu El Yazmalarının Katalogu

      Amerikan Kongre Kütüphanesi

     Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi

     Atatürk Kitaplığı

      Atatürk Üniversitesi Seyfeddin Özege Kitaplığı

     Berlin Devlet Üniversitesi

     Beyazıt Devlet Kütüphanesi bünyesindeki Hakkı Tarık Us        Kolleksiyonu

     British Library

      Cambridge Üniversitesi İslami El Yazmaları Kütüphanesi

     Cern Thesaurus eş anlamlı sözlükler

     Dresden Kütüphanesi

     Doğu El Yazmaları kataloğu Almanya

     Dünya İslam kaynakların Kataloğlaması

     Dünya Kütüphanelerinde İslam Mirasi Tarihi Sözlüğü

      Diyanet Kütüphanesi

     Gutenberg online kütüphanesi

      Hakkı Tarık Us Kütüphanesi

      Harward Üniversitesi İslam Mirası Projesi

      Hathitrust

      HMML İslami El Yazmaları

     İnternet Arsives

      IRCICA

     İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı

     İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

      İSAM İstanbul Kadı Sicilleri

     İSAM Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı

     İSAM Makaleler Veri tabanı

     İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

     İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

     İSAM Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

      İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

     İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

     İSAM Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanı

     İslam Bilimleri

       İslami El Yazmaları Listesi

     İslami El Yazmaları Kataloğu

     İslami El Yazmaları Referans Kütüphanesi

     İslamı El Yazmaları (Osman Reşer Koleksiyonu Leipzig)

     İstanbul Üniversitesi Katalogu

      İksad Yayınevi E-Kitapları

      İran'da basılmış Türkçe kitaplar

      İran Bilimsel Dergiler Sistemi

     İstanbul Üniversitesi Yayınları

      İspanya Milli Kütüphanesi dijital koleksiyonu

     İsciçre El Yazmaları

      Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Yazmalar Koleksiyonu

      Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları

      Leipzig İslami Yazmalar

     Marmara Üniversitesi Nadir Eserler

     MENAdoc Digital Collections

      Merck Manuals

     Mevzuat Bilgi Sistemi

      Michigan Üniversitesi İslam Yazmaları Kütüphanesi

     Milli Kütüphane Digital Arşiv

     Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık

      Mühür Veritabanı

     Müslüman Dünyasının El Yazmaları

      Princeton Üniversitesi'nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi

      Princeton İlahiyat Kütüphanesi

      Osmanlı Arşivleri

      Osmanlıca Mahalli Gazeteler

      Rifaiyye Yazmaları

     Shia Online Library

     Upenn Kütüphanesi

      TBMM Milli Saraylar Kütüphanesi

     TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi

      Türk Tarih Kurumu Belelten Arşivi

     Tokyo İslami yazmalar (index)

     Toronto Üniversitesi Kütüphanesi

      Türk Tarih Kurumu Belelten Arşivi

     Türkistan Derlemesi

      Türkiye Yazma Eserler Kurumu

     Vatikan Kütüphanesi

      Venedik Devlet Arşivleri

      Yale Üniversitesi Kütüphanesi

   

  SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

  37744

  Öğrenci

  98928

  Mezun

  1272

  Akademik Personel

  1256

  İdari Personel

  272

  Aktif Program

  30

  Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

  157869

  Kütüphane Kaynağı