KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Atıf Veri Tabanları

BookCites

BookCites Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Böylece Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabın ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsamayı amaçlar.

Scopus

Tüm disiplinlerde bibliyografik künye, özet ve atıf veren bir veri tabanıdır. İçeriğinde ;
-34.276 hakemli dergi, 
-5.589 açık erişim dergi, 
-835 ticari yayın, 
-252.387 kitap,
-1.774 kitap serisi, 
-5 patent ofisinden 44 milyon patent ve 
-9.8 milyon konferans bildirisi yer almaktadır.

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Sobiad Atıf Dizini 1300'den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir
indekstir.

Web of Science

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen tıp, fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, konu ve atıf veri tabanıdır. 
Kapsamında 1975’ten günümüze toplam 14.400 dergi içermektedir.

Science Citation Index Expanded (9.200), 
Social Sciences Citation Index (3.400) ve
Arts & Humanities Citation Index (1.800) veri tabanları bulunmaktadır
.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı